,,Trzecie miejsce'' to socjologiczne pojęcie odnoszące się do nieformalnych przestrzeni publicznych, w których ludzie mogą spotkać się w celach czysto społecznych, towarzyskich, nawiązywać kontakty i cieszyć się swoim towarzystwem (Ray Oldenburg 1989). ,,Trzecie Miejsce'' odgrywa kluczową rolę nie tylko dla rozwoju indywidualnego, ale również dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, odpowiedzialności obywatelskiej i zaangażowania obywatelskiego. Taka przestrzeń jest ważna dla życia społecznego, ponieważ jej istnienie w społeczności ułatwia i sprzyja szerszym i bardziej twórczym interakcjom wśród obywateli. Dzieje się tak dlatego, że Trzecie Miejsce charakteryzuje dostępności, bliskość, neutralność oraz brak sformalizowanych kontaktów.
szota.biz